Rust en stabiliteit
Kraamzorg NOP/Lemsterland

Scholing en deskundigheidsbevordering

Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden (KCKZ). Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke en actuele onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en die in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Kraamzorg samenwerkingsverbanden (KSV’s) worden afgesproken.

© 2019 Kraamzorg NOP Lemsterland